Pokojné Vianoce a šťastný nový rok 2024!

Na konci roka sa patrí zastaviť a pozrieť späť. Špeciálne pre Tri Vody bol rok 2023 špeciálny, pretože máme za sebou prvý rok plnej hotelovej prevádzky s viac než 10.000 prenocovaniami. V prvom rade ďakujeme našim zamestnancom za všetko úslilie, ktoré na Troch Vodách odovzdali. Avšak poďakovať cheme najmä Vám, našim hosťom a fanúšikom, pretože bez Vás by naše úsilie bolo zbytočné.

Všetkým prajeme pokojné a požehnané Vianoce a šžastný nový rok 2024! A samozrejme, dovidenia (opäť) na Troch Vodách!

Spomeňte si s nami na momenty z roka 2023 v krátkom videu: