Výstavba čoskoro začína

21. septembra 2019

Už začiatkom októbra 2019 začneme s geologickými prácami – vŕtaním odvodňovacích vrtov, súbežne sa začnú aj zemné a stavebné práce na chaletoch 11, 12, 13 a 14.

Pozrite sa na dnešné fotky z prekrásneho miesta, na ktorom vyrastú chalety Tri Vody. Aj keď sa toto miesto výstavbou zmení, veríme, že vďaka citlivému urbanistickému prístupu čaro lokality zostane zachované…