Ukončenie geologických prác

25. októbra 2019

Dnes náš dodávateľ navŕtal posledné metre zo 615 m odvodňovacích vrtov, čím boli ukončené geologické práce na stavenisku. Zároveň bolo dokončené aj kopanie základových pásov na chaletov 11 a 12, do ktorých boli uložené armatúry a sú takmer pripravené na betónovanie v budúcom týždni. Krásne jesenné počasie sme využili aj na zemné práce na chalete 13. Pozrite si niekoľko záberov dokumentujúcich priebeh prác v októbri.

Vzhľadom na množstvo obhliadok staveniska, ktoré sme s vami absolvovali v posledných týždňoch, predpokladáme ich skoré pretavenie do rezervačných zmlúv. Tých, ktorý miesto výstavby ešte nenavštívili, srdečne pozývame na telefonické (0905 255 000) alebo mailové (trivody@trivody.sk) dohodnutie termínu obhliadky.  Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom rezervačného formulára.