Ďakujeme Vám za rezerváciu ubytovania na Troch Vodách. Už teraz sa tešíme na Vašu návštevu.

Pre uľahčenie a urýchlenie registrácie Vás prosíme o dôkladné vypísanie nižšie uvedených údajov – potrebných na registráciu do ubytovacieho systému, domovej knihy a v prípade cudzincov aj na hlásenie pobytu na oddelenie cudzineckej polície. Je potrebné uviesť každú osobu, ktorá bude ubytovaná (vrátane detí).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo akýchkoľvek problémov s uvedenou stránkou nás neváhajte kontaktovať (recepcia@trivody.sk, +421 905 255 000)

Thank you for booking accomodation at Tri Vody. We are looking forward to your visit.

In order to facilitate and speed up the registration process, we kindly ask you to fill in the below mentioned data – necessary for registration in the accommodation system, house register and in case of foreigners also for reporting their stay to the Foreign Police Department. Each person to be accommodated (including children) must be listed.

If you have any questions or have any problems with this website, please contact us (recepcia@trivody.sk, +421 905 255 000)

Rezervácia